IZCILĪBA.   MĒRĶTIECĪBA.   ATBILDĪBA.

GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI

Skolu Reitings

Skolu reitings. Draudzīgā aicinājuma skolu reitings ir Latvijas Republikas skolu vērtējums, balstoties uz skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātiem. Skolas tiek vērtētas četrās nominācijās: ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas (tehnikumi, arodvidusskolas, mūzikas skolas, u.c.).

Lasīt vairāk
Skolenu Stipendijas

Skolēnu stipendijas. Skolēnu stipendijas kopš 2013.gada katru semestri tiek izsniegtas 25 skolēniem bijušā Cēsu rajona robežās, kuri pierādījuši sevi ar augstām sekmēm un sasniegumiem olimpiādēs un ārpus skolas darbā.

Lasīt vairāk
Cēsu Skolotajs

“Cēsu skolotājs”. Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojums ”Cēsu skolotājs” piešķirts bijušā Cēsu rajona skolotājiem par īpašiem sasniegumiem visu līmeņu olimpiādēs un konkursos iepriekšējā mācību gadā. Apbalvojumus kopš 2005.gada, skolotāju dienas priekšvakarā ar pilsētas, rajona vadības un atbalstītāju līdzdalības, saņēma vairāk kā 150 skolotāji šādās nominācijās: pamatskolu vidusskolu, ģimnāziju, taču kopš 2009.gada šis apbalvojums vairs nav aktīvs.

Balva

”Draudzīgā aicinājuma balva ir ceļojoša balva – pūce. To katru mācību gadu piešķir skolām par visaugstākajiem sasniegumiem valsts līmeņa olimpiādēs un konkursos. Draudzīgā aicinājuma balvu piešķir trīs kategorijās: republikānisko pilsētu skolas, pilsētu skolas, lauku skolas. Katrā nominācijā ceļojošās balvas ar iegravētu skolas nosaukumu saņem 12 labākās skolas.

Lasīt vairāk
Medaļa

“Draudzīgā aicinājuma medaļa” ir augstākais un prestižākais fonda apbalvojums, kas tika dibināts 1995.gada 25.decembrī un kopš tā laika ir pasniegts vairāk kā 700 cilvēkiem, tajā skaitā tādām zināmām personībām Latvijā, kā ex-prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai, komponistam Raimondam Paulam, rakstniekam Imantam Ziedonim, žurnāla “Ir” galvenajai redaktorei Nellijai Ločmelei, žurnālistam Jānim Krēvicam un citiem.

Lasīt vairāk