IZCILĪBA.   MĒRĶTIECĪBA.   ATBILDĪBA.

VĒSTURE

 • 1935.gads

  1935 gāds Bijušais prezidents Kārlis Ulmanis iedibina akciju “Draudzīgais aicinājums”, kad savā vārda dienā uzdāvina savai bērnības skolai grāmatas un aicina to darīt citiem.

 • 1994.gads

  Tiek dibināts “Draudzīgā aicinājuma fonds”. Tā dibināšanā piedalās bijušais Valsts prezidents Guntis Ulmanis un izglītības ministrs Jānis Vaivads, kā arī Jānis Endele, kurš joprojām ir “Draudzīgā aicinājuma fonds” valdes priekšsēdētājs.

 • 1999.gads

  1999 gāds Fonds iedibina apbalvojumu “Draudzīgā aicinājuma medaļa”, kuru saņem absolventi, skolēni un mācību spēki par īpašiem nopelniem un sasniegumiem mācību darbā. Kopš 1999.gada 28.janvāra fonda medaļas ir saņēmuši aptuveni septiņi simti cilvēku

 • 2000.gads

  Fonds iedibina apbalvojumu “Draudzīgā aicinājuma balva”. To pasniedz skolām par sasniegumiem valsts olimpiādēs un konkursos.

 • 2002.gads

  Pulkstenis Fonda mecenāti Eva Sietiņsone, Jānis Endele, Gints Šķenders un Jānis Zilveris Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai dāvina īpašu pulksteni, kas papildus laikrādim, rāda arī ģimnāzijas mūža garumu dienās.

 • 2005.gads

  Tiek iedibināta balva “Cēsu skolotājs”, ko piešķir bijušā Cēsu rajona skolotājiem par sasniegumiem visu līmeņu olimpiādēs un konkursos.

 • 2011.gads

  Fonds iedibina jaunu akciju – skolu reitings, kā mērķis ir izvērtēt skolas valstī pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem atsevišķos mācību priekšmetos un kopvērtējumā.

 • 2013.gads

  Vēsturiskā Cēsu rajona vidusskolas skolēniem tiek dota iespēja pieteikties un saņemt skolēnu stipendiju par augstiem sasniegumiem mācību un ārpusklases darbā.

  2013 gāds