IZCILĪBA.   MĒRĶTIECĪBA.   ATBILDĪBA.

PAR SKOLĒNU STIPENDIJĀM

MĒRĶIS

Motivēt vecāko klašu skolēnus sasniegt augstus mācību rezultātus!

Stimulēt radošās domas attīstību gan ikdienas mācību procesā, gan olimpiādēs un konkursos!

Veicināt jauniešu vēlmi būt aktīviem sabiedrības locekļiem un iesaistīties dažādās ārpusskolas aktivitātēs!

KRITĒRIJI

Lai pretendētu uz skolēnu stipendijām ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

Cēsu vēsturiskā rajona vidusskolu audzēkņi
Augsta vidēja atzīme
Panākumi olimpiādes un konkursos
Sabiedriski aktīva darbība skolā

VĒRTĒŠANA

Komisija izvērtē kandidātu sasniegumu atbilstību projekta prasībām. Galvenais uzsvars tiek likts uz skolēnu zināšanām mācību darbā. Vērtēts tiek:

1) sekmju vidējā atzīme (gadā vai pusgadā)

2) rezultāti starptautikajās olimpiādēs un konkursos (1.vieta - 7 punkti, 2.v. -  6 p., 3.v. - 5.5 p., atzinība - 5  p., dalība - 4.5 p.)

3) rezultāti valsts un atklātajās olimpiādēs, zinātniskajos lasījumos un konkursos (1.v. - 4 p., 2.v. - 3.5 p., 3.v. -3 p., atzinība - 2.5 p.)

4) rezultāti novada olimpiādēs un konkursos (1.v. - 2  p., 2.v. - 1.5  p., 3.v -  1 p.)

5) sasniegumi vienā priekšmetā dažādu līmeņu olimpiādēs un konkursos tiek vērtēti ar augstāko iegūto vērtējumu

6) sasniegumi olimpiādēs tiek vērtēti pēdējā kalendārā gada ietvaros. Papildus komisija vērtē arī citas aktivitātes (mūzika, kultūra, sports uc) un īpašas pazīmes (daudzbērnu ģimene, bārenis, invalitāte), piešķirot 1 vai 2 punktus

stipendiati