IZCILĪBA.   MĒRĶTIECĪBA.   ATBILDĪBA.

STIPENDIĀTI

4.piešķīrums

Stipendija 2016.gada septembris - 2016.gada decembris

Nr Vārds Uzvārds Skola Klase Stipendija (kopsumma €)
1. Deniss Agurjanovs Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 12. 200
2. Maira Asare Vecpiebalgas vidusskola 12 200
3. Stella Bērziņa Cēsu Valsts ģimnāzija 11 200
4. Elza Gārša Cēsu Valsts ģimnāzija 12 200
5. Anita Ilze Gulbe Cēsu Valsts ģimnāzija 11 200
6. Dana Jezarovska Nītaures vidusskola 12 200
7. Kalvis Kaļva Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 12 200
8. Melisa Kaškura Cēsu Valsts ģimnāzija 12 200
9. Kārlis Kreilis Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 11 200
10. Rēzija Veronika Laumane Cēsu Valsts ģimnāzija 11 200
11. Alise Lazdiņa Jaunpiebalgas vidusskola 12 200
12. Rita Ozola Vecpiebalgas vidusskola 200 200
13. Olga Beāte Persaņa Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 10 200
14. Aivars Pētersons Priekuļu vidusskola 12 200
15. Madara Siliņa Cēsu Valsts ģimnāzija 12 200
16. Pauls Ēriks Skujiņš A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola 10 200
17. Samanta Štāle Cēsu Pilsētas vidusskola 11 200
18. Alberts Trucis Cēsu Valsts ģimnāzija 10 200
19. Katrīna Veitnere Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 12 200
20. Amanda Zariņa Jaunpiebalgas vidusskola 12 200
21. Ilze Zariņa Raunas vidusskola 12 200